Tematické celky letních táborů

I v letošním roce vám přinášíme bohatý výběr oblíbených i nových tématických celků, které jsme doplnili o celky zcela nové. Rádi bychom těmito aktivitami vedli vaše ratolesti k něčemu smysluplnému a rozšířili tím jejich znalosti, schopnosti a dovednosti. První den budou děti dle svých zkušeností rozděleny do skupinek od začátečníků po pokročilé. Do jednotlivých celků se tak mohou přihlásit i děti, které se uvedené aktivitě nikdy dříve nevěnovaly a na táboře
si ji chtějí vyzkoušet.

Při výběru, prosím, zohledněte zdravotní stav vašeho dítěte a pečlivě zvažte,
zda je vámi vybraná aktivita pro vaše dítě vhodnou volbou.

Také bychom vás rádi požádali, abyste dítěti sdělili, na který blok jste ho přihlásili a v průběhu pobytu tak docházelo k co nejmenšímu množství změn, které nám tábor komplikují.

V sezóně 2011 jsem se poprvé odklonili od striktního denního harmonogramu, kdy jsme se s železnou pravidelností věnovali každé dopoledně "výuce" v rámci tematických celků a zařadili jsme inovovaný model 25 hodinového kurzu. Každé dítko se tak své vybrané činnosti věnuje celkem 25 garantovaných hodin v průběhu celého tábora - a to dopoledne či odpoledne, méně či více času během dne. Důvodem této změny je skutečnost,
že nám v průběhu tábora do našich výukových celků vstupuje celá řada vnějších faktorů - počasí, fyzický a duševní stav dětí, programové rozložení aktivit, aj. Tento nový systém tak jednoznačně přispívá ke zkvalitnění tematického programu.

Nezapomeňte, že tematické bloky se vzájemně vylučují - v průběhu celého pobytu se děti budou věnovat vždy jen jednomu programu!

Tematické bloky


Baby-klub

Tento dopolední celek je určen pro nejmenší táborníky ve věku 5 - 9 let. Děti v něm budou rozvíjet zejména svou motoriku a pohybovou koordinaci. Budeme malovat i vystřihovat, tancovat, běhat, stavět stavbičky z lesních materiálů, pozorovat okolní přírodu a sportovat. Zkrátka program vhodný pro všechny malé děti, které ještě nevědí, co vlastně chtějí.

Vybavení - psací potřeby, pastelky, fixy, nůžky, lepidlo, poznámkový blok, pokrývka hlavy, láhev na pití


Cizí jazyky - angličtina, němčina

Jak přes prázdniny nezapomenout všechno, co jsme si během školního roku tak pracně natlačili do hlavy? Jak se zdokonalovat v cizím jazyce, a přesto si hrát a zůstat doma v České republice?
Je to jednoduché. Stačí se přihlásit na jazykový tematický celek. Budeme si povídat o tom, co nás zajímá a dozvíme se spoustu nových věcí nejen o jazyce, ale i o zemích, kde jím lidé běžně komunikují. Nebudeme ale jen sedět a mluvit. Čeká nás spousta činností, při kterých se určitě pobavíme a trochu rozhýbeme. Zahrajeme si různé jazykové hry, zasoutěžíme, nakoukneme
pod pokličku slangových a hovorových výrazů a chybět nebudou samozřejmě ani tolik oblíbené písničky a divadlo.

Nabízené jazyky jsou angličtina a němčina. Děti se pomocí různých aktivit učí porozumět běžným denním situacím, nenuceně komunikovat v cizím jazyce, osvojují si novou slovní zásobu
a poznávají reálie a kulturu cizích zemích. Jazykový tematický program není koncipován jako jazykový kurz. Děti nepíší žádné testy, nejsou známkovány. Cílem tohoto zaměření je motivovat děti k cizímu jazyku hravými metodami, na které v klasických školních hodinách často nebývá čas. Malé děti tak rozvíjejí i jiné dovednosti - jemnou motoriku ruky (stříhání, malování, psaní)
a celkovou pohybovou koordinaci (soutěže, pantomima, hraní scének). Větší děti zpívají
a překládají písničky, čtou cizojazyčné časopisy, povídají si a poznávají odlišné kultury. Nenásilným způsobem jsou tak vedeny i k multikulturní výchově. U starších dětí probíhá komunikace mezi lektorem a dětmi převážně v cizím jazyce. Poslední den je jazykový program ukončen velkou jazykovou soutěží.
Otevření jednotlivých jazykových bloků se řídí počtem přihlášených dětí - min. počet je 8 věkově a jazykově vyrovnaných zájemců.
Vybavení - poznámkový blok, psací potřeby (tužku, gumu, pastelky, nůžky) a malý kapesní slovníček


Deskové hry

Jak už samotný název tohoto celku napovídá, děti se v něm budou věnovat deskohrátkám. Baví vás Člověče, nezlob se, Osadníci z Katanu, Carcassonne, Activity a všechny podobné super deskové hry? Jste mistři ve strategických hrách? Dokážete sedět hodiny u šach a vymýšlet
ty správné tahy, abyste dospěli k vysněnému šach, mat? "Mastíte" rádi karty a všechny v rodině porážíte? Nebo naopak nemáte s kým hrát? Pak je tento výukový celek právě pro vás. Vyzkoušíme si většinu nových, starých, deskových i karetních her a nudit se u toho rozhodně nebudeme.
A k tomu všemu navíc...některé hry si vyzkoušíme zahrát naživo!

Vybavení - pokud vlastníte nějaké deskové hry, můžete si je přibalit do kufru, pokrývka hlavy, láhev na pití


Divadlo, hudba a zpěv

Cítíte, že ve vás dřímá nový Louis de Funes, Jean Paul Belmondo, Mr. Bean nebo Tom Cruise? Rádi byste si vyzkoušeli, co to znamená stát na prknech, která znamenají svět? Máte možnost! Nechte rozehrát svůj talent v tématickém bloku divadlo. Na krátký čas se proměníme ve známé postavy filmového i divadelního nebe, moderátory sportovních či společenských akcí, vyzkoušíme
si některé herecké triky, naučíme se ovládat svůj hlas a vyjadřovat se beze slov.

Náplní divadelního celku totiž budou právě nejrůznější herecká cvičení rozvíjející kreativitu, fantazii a hravost dítěte. Pomocí hereckých etud se dítě naučí odbourávat ostych a pozvedne
své sebevědomí. Na děti čekají aktivity jako hraní nejrůznějších scének, improvizace, dialogy, mimické projevy, pantomima a práce s jazykem (jazykolamy, síla a tón hlasu, vyjadřovací schopnosti, správná artikulace apod.). Herectví je nejen o individualitě (monology, přednes),
ale hlavně o spolupráci, komunikaci, vnímání zodpovědnosti a soustředěné práci. S ohledem na nutnou dávku jistého exhibicionizmu doporučujeme tento program spíše dětem, kterým nečiní komunikace problémy. Poslední den je výuka herectví ukončena hraným představením
na závěrečném táborovém galapředstavení.

Zároveň rádi zpíváte? Hrajete na nějaký hudební nástroj? Chtěli byste si vyzkoušet atmosféru Carusoshow nebo se vžít do kůže mladých Superstar? Nebo vás prostě "jen" baví hudba a chcete
s ní prožít kousek prázdnin? S námi si vyzkoušíte jednohlasé i vícehlasé zpívání, karaoke, hru
na rozličné hudební nástroje od kytary přes flétnu až po triangl, rolničky, buben či veškeré možné kusy dřev a dřívek.

Vybavení - hudební nástroj (pokud dítě vlastní), zpěvník s oblíbenými písničkami, psací potřeby, poznámkový blok, stará maminčina líčidla, zajímavé doplňky na kostým, pokrývka hlavy, láhev
s pitím


Fotografování

Baví vás pohlížet na svět a zejména pak přírodu skrz hledáček fotoaparátu? Stává se vám,
že se zahledíte na západ Slunce a v tu chvíli myslíte na to, jak by z tohoho pohledu byla hezká fotka? Trávíte rodinné oslavy tím, že z ruky nedáte foťák a snažíte se příbuzné zachytit v těch "správných" momentech? Nově vzniklý celek dává prostor vyniknout všem nadšeným,
ale i začínajícím fotografům. Nejprve se naučíme základní obsluhu fotoaparátu, někteří z nás totiž ani netuší, jaká všechna kouzla se s ním dají provádět. Dozvíte se něco o úpravě fotografií, budeme diskutovat o různých pohledech na zcela běžné věci a vše zakončíme výstavou těch nejpovedenějších záběrů.

Vybavení - fotoaparát, podložka na sezení, pokrývka hlavy, láhev na pití


Mladý záchranář

Fascinuje vás akční svět záchranářů a modrých majáků? Strhla vás atmosféra seriálů Medicopter 117 nebo Pohotovost? Lámete si společně s doktorem Housem hlavu nad lékařskými záhadami moderní medicíny? Líbí se vám dobrodružství Hawkeyho Pierce v polní nemocnici MASH 4077? Nabízíme vám možnost vyzkoušet si něco málo z jejich lékařského umu. Sledovali jste pravidelně kreslený seriál Byl jednou jeden život a drželi palce krvinkám, aby s batůžkem kyslíku dorazily včas na to správné místo? Společně s námi se vydejte po stopách červených krvinek, zákeřných bacilů a zvědavých nervíků a objevte tajemství fungování lidského těla.

Náplní tohoto programu bude ukázat dětem základy práce záchranáře-zdravotníka. Výuka bude zaměřena především na nácvik praktických zdravotnických dovedností jako jsou např. zástava krvácení, oživování nebo ošetřování různých druhů poranění (popáleniny, úraz elektrickým proudem, zlomeniny apod.). Děti se dozví mnoho zajímavostí o lidském těle, naučí se základům poskytování první pomoci, zjistí, jak funguje integrovaný záchranný systém, vyzkouší si různé obvazové techniky, způsoby transportu zraněného a mnoho dalšího. Všechny získané dovednosti mohou děti kdykoliv využít při ošetřování zranění sebe nebo svého kamaráda a správně provedenou první pomocí přispět k tomu nejcennějšímu - záchraně lidského života. Přímý kontakt s úrazem (byť jen namaskovaným) vede děti k větší zodpovědnosti a uvědomování
si možných následků svého jednání. Aktivity tohoto tématického bloku povede kvalifikovaný zdravotnický dozor -instruktor Českého červeného kříže. Děti nebudou pracovat s injekčními stříkačkami ani biologickým materiálem.
Vybavení - 5 obinadel (různých velikostí), 2 šátky, staré oblečení (na zničení), 3 látkové kapesníky, sešit, tužku, pastelky a nůžky. Pokud máte možnost, přibalte dětem několikery lékařské rukavice, které budou sloužit k ochraně rukou vašich dětí. K tomuto dopolednímu programu dětem nedávejte žádné léky, mastičky, lékové ampule nebo vakcíny.


Moderní dívka - zdravý životní styl

Chceš porozumět řeči těla? Vědět, jaký jsi typ osobnosti? Jak se správně prezentovat? Chceš
se umět správně nalíčit? Dozvědět se a naučit, jak zvládnout stresové situace a jak jim předcházet? Naučit se zásady zdravé výživy a základy bontonu? Nauč se, jak o sebe pečovat
a porozumět sama sobě a svému okolí.

Čekají tě základy jógy, tai-či pro zdraví a relaxační techniky. Určitě neuškodí ani trocha bodyformingu na zpevnění postavy. Naučíš se zajímavé triky pro zlepšení své vizáže a zároveň
se dozvíš něco o zdravé výživě. Čeká tě také spousta testů osobnosti, příkladů na porozumění řeči těla a můžeš uplatnit teorii v praxi např. v oblasti předcházení stresu a jeho zvládnutí. To vše
v péči odbornic na zdraví, kosmetiku a psychologii, které se ti budou plně věnovat.
Vybavení - podložka (karimatka apod.), kosmetické přípravky (i přípravky na odlíčení a ošetření pleti), pilník na nehty, lak na nehty, gumičky a sponky do vlasů, sportovní oděv (ne džíny!), psací potřeby a blok


Moderní tanec

Máte rádi pohyb v rytmu taneční muziky? Jakmile slyšíte hrát hudbu, šijí s vámi všichni čerti? Sledujete MTV, VH1, Óčko a jiné hudební televizní stanice? Vybrali jste si nějaký svůj taneční idol? Líbil se vám nějaký film o tanci a stejně tak jako např. Honey byste si to chtěli také zkusit? Tím lépe. Tancem se dá vyjádřit spousta emocí - někdy dokonce lépe, než pomocí slov. V rámci tanečních hodin si to vyzkoušíme. Můžete se těšit na základy street dance, hip-hopu či aerobiku. Naučíme se pevně stát, sladíme rytmus písničky s pohybem těla, vyzkoušíme zajímavé krokové variace, nacvičíme originální taneční sestavy a připravíme vlastní taneční vystoupení na závěrečný táborový galavečer. Výuka je vždy zahájena rozcvičkou - zahřátím, protažením a posílením svalů, abychom si neublížili. Poté se seznámíme se základními kroky a prvky sestavy (otočky, zvedačky). Po zvládnutí krokových variací sestavy je budeme trénovat na hudební doprovod. A na závěrečné vystoupení si připravíme samozřejmě i nějaký ten kostým. Pro nejmenší děti je připravena taneční přípravka, kde se prostřednictvím oblíbených melodií učí jednoduché tanečky a zábavnou formou tak zdokonalují celkovou pohybovou koordinaci - např. Ptačí tanec, Makarena, Hroší písnička apod.

Cílem tohoto bloku s taneční náplní je především rozvíjení pohybové aktivity dětí, podpora koordinace a probuzení zájmu o pohyb jako takový. Tento výukový program vyžaduje určitou fyzickou zdatnost dětí a není vhodný pro děti se zdravotními omezeními jako vady srdce, onemocnění pohybového aparátu apod. Poslední den je výuka tance ukončena vystoupením na závěrečné táborové diskotéce.
Vybavení - především vhodný volný oděv (ne džíny!), pevnou obuv, pokrývku hlavy a láhev
s pitím.


Sebeobrana

Baví vás pohyb? Učarovala vám východní filozofie přijetí světa a člověka? Zajímá vás bojové umění? Chcete se naučit bránit? Pak je tento výukový program určen právě vám.

Cílem bloku sebeobrany je seznámit děti se základními prvky bojového umění (chvaty, kopy),
s různými technikami boje, přiblížit jim základní hodnoty sportu a vzbudit v nich zájem
o pohybovou aktivitu. Všichni cvičenci musí pochopit, že jejich výuka má vždy sloužit k obraně
a nikdy k útoku, a dle toho k ní také přistoupit. Děti se naučí pevnému postoji, získají sebedůvěru a základy sebeobrany a v neposlední řadě se naučí, jak ovládat své negativní emoce (hněv, vztek apod.) a nepoddávat se dnes tolik diskutované agresivitě. Tento tematický program vyžaduje určitou fyzickou zdatnost dětí a není vhodný pro děti se zdravotními omezeními jako vady srdce, onemocnění pohybového aparátu apod. Program doporučujeme hyperaktivním jedincům a dětem s poruchami soustředění. Poslední den je výuka sebeobrany ukončena vystoupením pro ostatní táborníky.
Vybavení - především vhodný volný oděv (ne džíny!) do každého počasí, šusťáková bunda, pevnou obuv, pokrývku hlavy a láhev s pitím.


Sport

Rádi byste strávili tábor v pohybu, nebojíte se žádného kontaktního sportu, jste takříkajíc srostlí s míčem a láká vás vyzkoušet si nové hry? Pak je tu tematický program se sporty právě pro vás! Budeme se věnovat známým i méně známým sportům. Po celý pobyt se samozřejmě nebudeme zabývat jen jedním sportem. Budeme se zdokonalovat ve sportech jako je fotbal, basketbal či volejbal (např. dvojtakt, střelbu na koš, smeč, podání vrchem, "bagr" apod.). Vyzkoušíme si, jaké to je hrát Frisbee jako profesionálové. Stanou se z nás hráči brannbalu či softballu. Protrénujeme svůj postřeh v ping-pongu a v neposlední řadě si zahrajeme jeden z nejnáročnějších sportů - badminton. :o) V případě hezkého počasí využijeme i místní bazén.

Součástí sportovního programu je i kondiční příprava (běhání, posilování, protahování apod.). Cílem je podpořit rozvoj všestranné pohybové aktivity dětí, nikoliv suplovat sportovní soustředění. Tento program vyžaduje určitou fyzickou zdatnost dětí a není vhodný pro děti se zdravotními omezeními jako vady srdce, onemocnění pohybového aparátu apod.
Vybavení - sportovní oděv a pevná obuv, pokrývka hlavy, láhev s pitím popř. vlastní pingpongová pálka.


Výtvarná činnost a ruční práce

Chtěli byste umět namalovat portrét nebo postavu, ale nevíte jak na to? Baví vás hraní si s pastelkami? Chcete si kromě malování a vybarvování vyzkoušet i jiné výtvarné činnosti? Pak neváhejte a přihlaste se na celek s tematickým zaměřením výtvarná výchova. Během výukových hodin zaplněných výtvarnou činností se naučíme základy kreslení a malování, dozvíme se něco o barvičkách, jak na nás působí, či jak je vhodné je vzájemně kombinovat a v případě zájmu se budeme podílet i na výzdobě jídelny či jiných společných prostor tábora. Vyrobíme si originální pohledy, dopisní papíry a obálky, vyzkoušíme různé neobvyklé techniky zdobení papíru, vitráže z papíru, mozaiky z přírodních materiálů, koláže z obrázků, skládání a zdobení dárkových krabiček aorigami. Chybět nebude ani malování obrázků na sklo, tvorba loutek, výrobky z korálků a provázků, vázání sešitů či knížek, zvířátka z barevných papírů, masky, kytky a jiné drobnosti z krepového papíru, vánoční ozdůbky, pohádkové postavičky, pexeso, kvarteto. Vlastnoručně vyrobené předměty mají vždy tu nejvyšší hodnotu a potěšíme jím třeba táborové kamarády nebo rodiče. Věříme, že těm šikovným práce pod rukama jen pokvete a těm méně šikovný rádi pomůžeme.

Cílem tohoto programu je naučit děti vyjadřovat se pomocí barev, nebát se vzít do uky pastelky, nůžky nebo třeba tuž, rozvíjet jejich fantazii a podpořit v nich estetické cítění.
Vybavení - pravítko, tužky, gumu, černý lihový fix, centrofix, nůžky, pastelky, případně starší tričko na výzdobu, základní šití


Zálesáctví

Láká vás tajemný život v lese? Zajímá vás, komu patří stopy, které jste objevili v trávě? Chtěli byste si vyzkoušet něco málo z dobrodružného života trampů nebo vychytávky, kterými vítězil nad nepřáteli bájný šéf kmene Apačů - mocný Vinnetou? Nabízíme vám jedinečnou příležitost poodhalit roušku tajemství mocné matky přírody. Nemusíte být zkušený skaut ani zarytý ekolog. Stačí když budete mít rádi přírodu.

Aktivity v tomto celku totiž ukáží dětem krásu přírody a naučí je, jak se v ní a především k ní chovat. Děti se dozví, jak poznat v lese sever, rozdělat oheň bez zápalek, uvařit čaj z lesních rostlin a odlévat stopy zvířátek....a to vše v duchu Rádce mladých svišťů. Čekají vás procházky přírodou, seznámíte se se základním vybavením pořádného zálesáka, naučíte se nové šifry, dozvíte se, jak přežít v nehostinných podmínkách bez výdobytků civilizace, stejně tak, jako si vyzkoušíte použití klasických zálesáckých pomůcek. Když budeme mít štěstí, uvidíme na louce za táborem pasoucí se srnky, hopkajícího zajíce ušáka nebo veverku schovanou ve větvích stromů. Zkrátka a dobře, kdo chcete poznat krásu přírody a její kouzla, pak se přihlaste právě na tento tématický okruh.
Vybavení - nožík, nůžky, Rozum do kapsy, kousek provázku (na uzle), pokud máte možnost - buzolu.


Zumba

Chceš se kroutit, chceš si dát opět pořádně do těla? Baví tě tanec ale i posilování zároveň? Chceš prožít 12 dní smíchu, zábavy a tance ve skupině fajn lidí? Po velkém úspěchu z minulého roku se i letos znovu otevírá tematický blok Zumby. Můžete se těšit na zajímavou hudbu, možná i pro Vás zcela nové pohyby, aqua aerobic a mnoho dalšího. Přihlas se do naší ZUMBA skupiny a určitě nebudeš litovat. Tematický blok je určen spíše pro všechny mladé dívky a slečny ve věku od 10 let, které mají rady pohyb, hudbu a zábavu :o).

Vybavení: pohodlné oblečení, pevné boty, lahev napití, pokrývka hlavy

Tématické celky

Shrnutí pro lenošivé čtenáře

 • Baby - klub - Tento tematický blok je určen pro nejmenší táborníky ve věku 5 - 9 let. Děti v něm budou rozvíjet zejména svou motoriku a pohybovou koordinaci. Budeme malovat i vystřihovat, tancovat, běhat, stavět stavbičky z lesních materiálů, pozorovat okolní přírodu a sportovat. Zkrátka program vhodný pro všechny malé děti, které ještě nevědí, co vlastně chtějí.
 • Cizí jazyky: angličtina, němčina - Zde se děti dozví spoustu nového, nejen o jazyce, ale i o zemích, ve kterých se jím mluví. Malé děti jsou s jazykem seznamovány výhradně prostřednictvím her, soutěží a zábavnou činností. U starších dětí probíhá komunikace mezi lektorem a dětmi převážně v cizím jazyce.
 • Deskové hry - Jak už samotný název tohoto celku napovídá, děti se v něm budou věnovat deskohrátkám. Připravený repertoár doplníme o nějaké ty karetní vychytávky a aby toho nebylo málo, některé z her si zkusíme zahrát naživo.
 • Divadlo a hudba - V tomto bloku na děti čekají aktivity jako hraní nejrůznějších scének, pantomima, improvizace, jazykolamy apod. Vyzkoušíme si jednohlasé i vícehlasé zpívání a hru na rozličné hudební nástroje. Ti nejlepší jistě najdou své uplatnění při táborových Padelních vystoupeních nebo závěrečném velkolepém muzikálu.
 • Fotografování - Baví vás pohlížet na svět a zejména na přírodu skrze hledáček fotoaparátu? Nově vzniklý celek dává prostor vyniknout všem nadšeným, ale i začínajícím fotografům. Naučíte se nejen základní obsluhu fotoaparátu a úpravu fotografií, ale ukážeme vám také jiný úhel pohledu na zcela běžné věci. Vše zakončíme výstavou těch nejpovedenějších snímků.
 • Mladý záchranář - Děti se dozví mnoho zajímavostí o fungování lidského těla, naučí se základům poskytování první pomoci, vyzkouší si různé způsoby obvazování nebo transportu zraněného a mnoho dalšího.
 • Moderní dívka -Tematický blok vytvořený především pro dívky. Naučíme se zajímavé triky pro zlepšení své vizáže, čeká nás také spousta testů osobnosti, příkladů na porozumění řeči těla a určitě neuškodí ani trocha bodyformingu na zpevnění postavy. Zároveň se dozvíme něco o zdravé výživě a ukážeme si základy jógy, tai-či pro zdraví a relaxační techniky.
 • Moderní tanec - V rámci tanečních hodin se děti mohou těšit na základy moderního tance - street dance, hip-hop nebo latinsko-americký tanec. Tento celek vyžaduje určitou fyzickou zdatnost dětí a není vhodný pro děti se zdravotními omezeními.
 • Sebeobrana - Aktivity v tomto bloku budou naplněny pestrou škálou činností, jejichž cílem je naučit děti bránit sebe sama při reálném útoku na ulici, seznámit je s různými technikami boje, přiblížit jim základní hodnoty sportu a vzbudit v nich zájem o pohybovou aktivitu.
 • Sport - V tomto tematickém bloku se děti budou věnovat známým i méně známým sportům a vyzkouší si i různé jiné pohybové aktivity. Mohou se těšit na řadu míčových a pálkových her a některé méně tradiční sporty. V případě hezkého počasí využijí i místní bazén. Součástí sportovního programu je i kondiční příprava (běhání, posilování, protahování apod.).
 • Výtvarná činnost + ruční práce - Děti se mohou těšit na výrobu pohledů, dopisních papírů a obálek, různé neobvyklé techniky zdobení papíru, vitráže z papíru, mozaiky z přírodních materiálů, koláže z obrázků, skládání a zdobení dárkových krabiček, origami, obrázky malované na sklo, loutky a Divadlo, výrobky z korálků a provázků, vázání sešitů či knížek, zvířátka z barevných papírů, masky, kytky a jiné drobnosti z krepového papíru, vánoční ozdůbky, pohádkové postavičky, pexeso, kvarteto.
 • Zálesáctví - Zájmové aktivity, které dětem ukážou krásu přírody a naučí je, jak se v ní chovat. Dozví se, jak poznat v lese sever, rozdělat oheň bez zápalek, uvařit si čaj z lesních rostlin a odlévat stopy zvířátek....a to vše v duchu Rádce malých svišťů.
 • Zumba - pro všechny nadšedné tanečnice a sportovkyně, které se chtějí kroutit a posilovat v rytmu hudby :o).

Žádáme rodiče, aby vzhledem k zaměření některých tematických bloků reálně zhodnotili především fyzické dispozice svých dětí. V některých případech (sebeobrana, sport, tanec) je třeba vycházet z dobrého zdravotního stavu dítěte.

Pro jistotu připomínáme, že - v rámci výuky se děti budou věnovat vždy jen jednomu programu!!! Kombinace více programů není z organizačních důvodů možná. Každý tematický blok je kapacitně omezen, proto si zajistěte tábor včas, kdy je ještě možné si z nabídky vybírat. Prosíme rodiče, aby opravdu pečlivě zvážili, kterou aktivitu pro své dítě vyberou. Žádná z nabízených činností si neklade za cíl vychovat z dítěte za 14 dní nového Pavla Nedvěda, Alfonse Muchu nebo Jiřinu Bohdalovou. Lektoři povedou jednotlivé kroužky tak, aby se děti mohly věnovat a zdokonalovat v činnostech, ve kterých vynikají a které je baví. Jednotlivé celky jsou co do množství a pestrosti náplně v rámci daného bloku naplánovány tak, že se děti v průběhu celého tábora rozhodně nudit nebudou.