Pro rodiče

Praktické informace pro rodiče

Doporučujeme opravdu pečlivé přečtení následujících řádků a to nejen rodičům nově přihlášených dětí, ale i protřelým táborníkům. Vycházejí z našich bohatých zkušeností. Respektováním určitých táborových pravidel zajistíte svému dítěti bezproblémový pobyt na táboře a nám usnadníte práci s přípravou zajímavého programu.

Strava

Pro dětské akce připravuje zkušený personál kuchyně jídla dle norem platných pro školní jídelny s důrazem na vyváženost stravy. Poučte prosím své dítě, že na táboře nemůže očekávat stravu v podobě hranolek, smažených sýrů, hamburgerů a Coca-Coly. Ke snídani dostávají děti obvykle různé druhy pomazánek a pečiva, k obědu je vždy kromě hlavního chodu připravena také polévka a na závěr dne teplá večeře. Dopolední a odpolední svačiny jsou zajištěny formou ovoce, zeleniny, jogurtů nebo sladkého pečiva. Větší jedlíci mají možnost požádat večer v kuchyni o tzv. druhou večeři. Děti nejsou ve velikostech porce nijak omezovány, mohou si chodit přidávat opakovaně. Hladem tedy žádné dítě jistě netrpí. Na druhou stranu bychom rádi požádali rodiče, aby vysvětlili dětem, že v případě, že jim strava množstevně či kvalitativně nevyhovuje, je nezbytně nutné, aby upozornily svého oddílového vedoucího. Pokud se tak nestane, těžko můžeme do dětí vidět a předvídat, že mají hlad. Na každou takovouto připomínku jsou naši lidé povinni reagovat, ale musí o ní vědět. Pokud je nutná speciální úprava jídelníčku vašeho dítěte (alergie, diety apod.) informujte nás. Stravovat se děti budou tradičně 5 - 6x denně. Pitný režim po celý den je zajištěn formou nádob s chutným čajem nebo studenou šťávou, které jsou po celý den plně k dispozici v jídelně. Za tímto účelem je nezbytné, aby bylo dítě na tábor vybaveno vlastním lahví na pití. I v tomto případě bychom rádi požádali rodiče, aby již předem vedoucím pomohli tím, že vysvětlí svým dětem důležitost pitného režimu. Vedoucí může pak jen stěží na táboře nutit děti do pravidelného přísunu tekutin i stravy, jestliže dítě je doma zvyklé na něco úplně jiného. V případě zájmu si mohou děti v táborovém kiosku dokoupit limonády různých příchutí a různé sladké či slané pochutiny. Před odjezdem na tábor, prosím rovněž, informujte své dítě o tom, že kiosek neslouží jako náhrada běžné denní stravy.

Doprava

Doprava na tábora je zajištěna speciálně vyhrazenými autobusy. Vlastní doprava na tábor je také možná, ale cena poukazu není o tuto položku snížena.

Zdravotní péče

Na zdravotní stav dětí dohlíží po celý pobyt vždy min. 2 kvalifikovaní zdravotníci. Povinností každého rodiče je zajištění následující základní zdravotnické dokumentace dítěte:

 • kartičku pojištěnce (stačí kopie)
 • bezinfekčnost - ze zákona je nutné vyplnit max. 24 hodin před nástupem dítěte na tábor. Žádáme vás o opravdu pečlivé vyplnění vzhledem k velikosti táborů a příjezdu dětí ze všech koutů naší republiky. Případná infekční choroba nebo onemocnění z předcházející exotické dovolené by tak vyvolaly celou řadu problémů.
 • list účastníka LDT, kde budou uvedeny kontaktní telefony na rodiče, případně opatrovnické osoby, které budou k dispozici v době konání tábora.
 • 100 Kč jako lékařský poplatek, nutný k ošetření dětí na pohotovosti.

Řádným vyplněním a dodáním požadované dokumentace sami chráníte své dítě. Ne vždy jsou děti schopny si vzpomenout na všechna svá zdravotní omezení a lékař, který vaše dítě nezná, mu bez patřičné dokumentace nemůže předepsat nejvhodnější léčbu. Před odjezdem dítěte na tábor také zkontrolujte, zda nemá vši! Případné odstraňování těchto nevítaných zvířátek v obrovském kolektivu dětí nám působí nemalé problémy a mohlo by vrhnout špatné světlo na naši agenturu. Krom jiného by tak vaše děti přicházely o nevšední prázdninové zážitky.

Při příjezdu děti podstupují tzv. vstupní prohlídku, při které zdravotníkům odevzdávají veškerou zdravotní dokumentaci a léky. Prosíme vás o pečlivé a čitelné vyplnění požadovaných zdravotních dokladů. V případě, že Vaše dítě bere nějaké léky, viditelně je označte jeho jménem a doporučeným dávkováním. Dětem je v táboře zakázáno nechávat si u sebe jakékoliv léky. Výjimku tvoří pouze inhalátory pro astmatiky a látky podávané jako první pomoc při prudkých alergických reakcích. S ohledem na lokality našich táborů doporučujeme dětem očkování proti klíšťové encefalitidě. Předejdete tak možným zdravotním komplikacím, které by vašim dětem mohly pokazit vzpomínky na tábor. Odborné lékařské ošetření je zajištěno u pediatrů v přilehlých městech nebo nemocnicích (Plasy, Plzeň, Lubenec, Karlovy Vary, Louny).

Co s sebou?

Vás, jako rodiče, bychom rádi požádali o respektování určitých specifik, která s sebou pobyt na táboře přináší. Děti se téměř celý den pohybují venku i v případě nepříznivého počasí. V deštivých dnech (např. téměř celé léto 2011) je velmi problematické sušení promočených částí oděvů, a proto Vám vřele doporučujeme přibalit do kufru holinky a pláštěnku - 1 šusťáková bunda na deštivé dny opravdu nestačí a neplní funkci pláštěnky, protože nekryje dětem všechny části oděvu. Pro táborové potřeby bohatě postačí obyčejná igelitová pláštěnka v ceně do 50,- Kč.

S celodenní aktivitou vašich potomků také souvisí dostatek pevné obuvi - doporučujeme minimálně 2 páry spíše starších botasek (v nových botách se dětem dělají při celodenním nošení puchýře) a dostatek ponožek (min. jedny na každý den). Zkontrolujte prosím, že obuv, kterou dítěti na tábor dáváte, mu není malá a nikde ho netlačí. Do kufru menších dětí je potřeba zabalit dostatek spodního prádla - doporučujeme na každý den jedno. Není v silách oddílových vedoucích denně přepírat spodní prádlo všech svých svěřenců. K ochraně Vašeho majetku velmi přispějete viditelným označením všech věcí dítěte a jeho seznamem - hlavně malé děti nejsou schopny poznat svůj ručník, mikinu, tepláky nebo tričko. Důležitou součástí vybavení dítěte na táboře jsou také hygienické potřeby - hlavně ručník, zubní pasta, kartáček, mýdlo a hřeben. U menších dětí doporučujeme jako cestovní zavazadlo kufr, který nezapomeňte označit jménem a adresou dítěte.

Doporučený seznam věcí

 • zdravotní dokumentace, léky
 • kelímek na pití, láhev na pití
 • vhodné oblečení do deštivého počasí (pláštěnka, holinky)
 • dostatek ponožek, spodního prádla, triček, tílek, mikin, tepláků a kraťasů
 • pokrývka hlavy
 • vhodnou obuv (min. 2 pevné boty, sandále, pantofle)
 • hygienické potřeby, repelent
 • baterka, karnevalová maska, spací pytel (u starších dětí), plyšová hračka (u menších dětí)
 • psací potřeby (tužku, pero, pastelky nebo fixy, nůžky, poznámkový blok)
 • hudební nástroj (kytara, flétna)
 • pomůcky potřebné k vybranému tematickému bloku (Plasy 2 a Lubenec 1)

Platby a storno poplatky

Uvedenou částku je nutné uhradit na náš účet u ČSOB, a.s., Ústí nad Labem, č.ú.: 2926966/0300 nejpozději do 28. 2. (1. várka) nebo 15. 4. (2. várka) a to buď formou převodu, složenkou nebo fakturou. Pokud bude vaše platba provedena převodem, nezapomeňte doplnit váš VARIABILNÍ SYMBOL! - Nepoužívejte jiné variabilní symboly! Na platbu tábora je také možné získat příspěvek z fondu FKSP (podrobnosti Vám sdělí Váš zaměstnavatel)

Platbu, prosím, provádějte až v momentě, kdy od nás obdržíte podklady k platbě, nikoli po pouhém odeslání přihlášky k nám do agentury. Vaši platbu je pak velmi obtížné dohledat.

Storno poplatky

Odhlášení dítěte (z jakéhokoliv důvodu, i zdravotního):

 • 5 a více týdnů (tzn. 36 a více dní) před zahájením tábora - vracíme 90% z částky
 • 4 týdny (29. - 35. den) před zahájením tábora - vracíme 80% z částky
 • 3 týdny (22. - 28. den) před zahájením tábora - vracíme 70% z částky
 • 2 týdny (15. - 21. den) před zahájením tábora - vracíme 60% z částky
 • 1 týden (8. - 14. den) před zahájením tábora - vracíme 50% z částky
 • 7 a méně dní před zahájením tábora - vracíme 30% z částky

V případě, že odjezd dítěte z tábora nebude zaviněn ze strany pořadatele akce - např.

 • subjektivní pocity dítěte
 • stýskání
 • porušení táborového řádu (kouření, alkohol, drogy, sex, šikana, krádeže)
 • zdravotní problémy (zjištěné na táboře při vstupní prohlídce - infekční onemocnění apod.)
 • hygienická omezení - vši
 • nástup na jinou akci, odjezd na dovolenou

není možné nárokovat vrácení finančních prostředků. Pokud odjede dítě z tábora v důsledku onemocnění (např. angína) nebo úrazu na táboře, bude vám vrácena poměrná částka ceny poukazu za neodebrané služby - strava.

V případě, že nastanou okolnosti, které nedovolí vašemu dítěti zúčastnit se tábora, nebo si jeho účast rozmyslíte, dejte nám, prosím, neprodleně písemně nebo telefonicky vědět (tel: 775 772 223)! Na uvolněná místa čekají náhradníci. Poměrná část finanční částky Vám bude po odhlášení dítěte dle platných storno podmínek vrácena, a to v průběhu září po ukončení všech běhů táborů. Podmínkou pro vrácení příslušné finanční částky je písemné odhlášení dítěte a zaslání dokladu o zaplacení tábora!

Táborový řád

Nechceme dětem z prázdnin dělat pobyt plný zákazů a omezení. Je ale nutné, aby se každý táborník řídil základními pravidly slušného chování a svým jednáním neomezoval svobodu ostatních. Základním prvkem soužití na táboře je umění slušně pozdravit, poprosit a poděkovat. Vyjadřování se pomocí sprostých slov není na našich táborech tolerováno.

Na táboře je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO:

 • konzumace alkoholických nápojů
 • užívání omamných a návykových látek
 • fyzické i psychické šikanování ostatních účastníků tábora
 • sexuální aktivity mezi dětmi bez rozdílu pohlaví
 • krádeže

V případě hrubého porušení táborového řádu (kouření, alkohol, šikana apod.) si naše agentura vyhrazuje právo poslat dítě okamžitě na náklady rodičů a bez nároku na vrácení peněz domů. V případě nepřítomnosti rodičů (dovolená apod.) bude dítě předáno do péče pověřené osobě (prarodiče, teta apod.) a náklady na dopravu budou profakturovány jim.

Na táboře je dále zakázáno:

 • svévolné opuštění areálu tábora
 • konzumace hub
 • konzumace nebalených zmrzlin a v táboře nepřipravených jídel z důvodu nebezpečí zavlečení salmonelózy
 • koupání ve vodních nádržích, bazénu nebo řece bez dozoru vedoucího
 • návštěvy cizích chatek, pokojů a stanů po večerce

Za vhodné také považujeme poučení dítěte, že odpadky patří do odpadkového koše nebo popelnice a do záchodové mísy se nehází nepoužité role toaletního papíru, klacky, listí a kamení.

Případné úmyslné poškození táborového vybavení bude opraveno na náklady rodičů.

Kontakt

S veškerými otázkami se můžete v průběhu všech běhů našich táborů obracet na hlavního vedoucího Ing. Marka Hanuše na telefonním čísle 602 699 771 nebo 602 445 563. Dotazy na zdravotní stav, stýskání a chování dítěte zasílejte spíše formou smsky (nezapomeňte, prosím, uvést jméno dítěte). Jakmile informace zjistíme od příslušných oddílových vedoucích nebo zdravotníků, zašleme vám odpověď. V případě jakýchkoliv závažných změn (nekázeň, onemocnění, úraz apod.) vás budeme neprodleně informovat. Z tohoto důvodu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost řádnému vyplnění kontaktních telefonních čísel na Vás, případně na kompetentní osoby.

Po letitých negativních zkušenostech vás žádáme, nedávejte dítěti na tábor mobilní telefon. Menší děti po použití mobilního telefonu bývají tesknivější, ty starší s jeho pomocí často porušují táborový řád. V případě ztráty mobilního telefonu za tuto skutečnost neneseme zodpovědnost. Rodičům malých dětí doporučujeme pravidelné zasílání pohledů či dopisů s pozdravem. S ohledem na pestrý denní program nedoporučujeme návštěvy dětí přímo v táboře.

Nejčastější dotazy

Kdy můžu poslat dítě na tábor?

Záleží na samostatnosti a individuálních předpokladech dítěte. Obecně doporučujeme období nástupu dítěte do školy, kdy je již do určité míry samostatné a respektuje základní pravidla slušného chování. Dítě by mělo být schopno zapnout si knoflíky, zavázat tkaničku, dojít si samostatně na záchod, umět se představit a požádat dospěláka o pomoc, pokud ji potřebuje. Dítě nemusí umět číst a psát.

Můžu na platbu tábora využít prostředky z FKSP?

Ano, můžete. Podrobné informace i výši příspěvku Vám sdělí váš zaměstnavatel.

Můžu na tábor poslat dítě s astmatem nebo epileptika?

Můžete. Je však nezbytné, aby pobyt dítěte na táboře schválil jeho ošetřující lékař. Věnujte také zvýšenou pozornost výběru typu tábora a případně tematickému programu. O zdravotním omezení Vašeho dítěte nás informujte ve zdravotní dokumentaci.

Jaké je vybavení na chatkách?

Chatky jsou standardně vybaveny dřevěnými postelemi či palandami s matracemi, jednoduchými přihrádkami na oblečení a malým stolečkem se židlí. Všechny chatky mají elektrické osvětlení, ale ne všude jsou vytvořeny zásuvky pro připojení elektrických spotřebičů (bezpečnostní opatření s ohledem na menší děti).

Jaká jsou kritéria pro ubytování dětí na chatce a ve stanu?

Pouze věk. Malé děti jsou přednostně ubytovány na baráčcích (Plasy) nebo velké budově (Lubenec) pod dozorem praktikantů a vedoucích. Starší děti obsazují 4 lůžkové dřevěné chatičky. V případě velkého zájmu o naše tábory jsou děti od cca 12 let ubytovány ve 2 a 4 lůžkových podsadových stanech. Změna ubytování za příplatek není možná.

Může být moje dítě ubytováno s kamarádem?

Ano, může. Uveďte tuto skutečnost do příslušné kolonky v přihlášce. Respektujte však věkové rozpětí dětí. Z kapacitních důvodů není možné ubytovat společně dvě děti ve věku např. 9 a 13 let. Námi doporučená tolerance je cca 1 rok.

Jak velké kapesné mám dát dítěti?

To je individuální. Děti mají na táboře zajištěny všechny služby (stravování, doprava, zdravotní péče). V táborovém kiosku si mohou přikoupit sladkosti, pití nebo třeba upomínkové předměty. V případě zájmu o tričko (200,- Kč), kšiltovku/klobouček (150,- Kč), ručník (350,- Kč), polštářek (350,- Kč) nebo mikinu (450,- Kč) dítěti kapesné o tuto položku navyšte. Jinak doporučujeme částku cca 300 - 500,- Kč. Děti mají možnost uschovat si peníze u svých oddílových vedoucích. Žádáme rodiče, aby v případě, že si přejí, aby o peníze jejich dětí pečoval oddílový vedoucí, zaškrtli tuto skutečnost na listu účastníka. Nezřídka se nám stává, že rodiče desetiletých dětí automaticky předpokládají, že o peníze jejich ratolestí bude pečovat jejich oddílový vedoucí, a naopak rodiče osmiletých trvají na tom, že jejich děti mají mít peníze u sebe, aby je mohly kdykoliv použít.

Může si dítě vzít na tábor mobilní telefon?

Nedoporučujeme. Hrozí nebezpečí krádeže nebo rozbití přístroje. Malé děti bývají po použití mobilního telefonu tesknivější a starší děti s ním často porušují táborový řád - rušení nočního klidu, domlouvání se na kouření apod. V případě, že i přesto dítě na tábor mobilním telefonem vybavíte, činíte tak na vlastní zodpovědnost. V případě ztráty nebo krádeže přístroje neneseme za tuto skutečnost zodpovědnost a nebude prošetřována Policií ČR. Dále upozorňujeme na sníženou dostupnost signálu mobilních operátorů v areálech. Z časových a kapacitních důvodů stejně tak není možné vyhovět vždy požadavkům o nabití telefonu.

Může si dítě někde uschovat cennosti?

Ano. Děti mají možnost uschovat všechny cennosti u oddílového vedoucího. V případě, že tak neučiní, neneseme za případnou ztrátu, krádež či poškození odpovědnost.

Odkud čerpáte vedoucí?

Veškerý personál tábora prochází několika koly výběrového řízení. Od přihlášek, doporučení, vyplněných dotazníků a dodaných lékařských osvědčení, přes osobní pohovory s každým účastníkem až po víkendová přípravná soustředění. Oddílovým vedoucím se může stát osoba starší 18 let, která splnila všechna kritéria. Valná většina oddílových vedoucích jsou studenti vysokých škol nebo vedoucí zájmových kroužků či volnočasových aktivit.

Jak je zabezpečen tábor?

Rekreační střediska, kam s dětmi jezdíme, si pečlivě vybíráme. V případě odchodu dětí z tábora zůstává areál pod dohledem několika osob z pomocného personálu. Děti mají možnost uložit si peníze a cennosti ke svému oddílovému vedoucímu. Tábor je od vyhlášení večerky do budíčku pod dohledem vždy 2 dozorujících osob (praktikanti, vedoucí apod.), kteří drží noční hlídku a v pravidelných obchůzkách kontrolují celý areál.